Velkommen til Legene på Sinsen

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om oss

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Sommerferie 2024:

Dr flaaten har ferie fra: 20.06-27.06, 08.07-09.07,18.07-29.07 og 01.08 – 12.08
Dr Rai har ferie fra fra: 11.07-31.07
Dr Husa har ferie fra: 03.07 – 19.07 og 01.08-02.08
Dr Sandboe har ferie fra: uke 28 til uke 31

Dr. Peder Thoen har dessverre sluttet i praksis hos oss den 15 april 2024. Dr Sigrid Klepaker overtar som fastlege fra 1 september 2024!

Dr Maja Husa Jakobsen er lege for døve og kontoret er tilpasset våre døve pasienter.

Vi er en del av en utdanningsinstutisjon og har derfor en ny turnuslege hvert halvår. Ved fulle lister hos fastlegen kan du få tilbudt time hos vår turnuslege.

Pasienter som ikke har fastlege hos oss vil ikke kunne få helsehjelp hos oss med mindre det er avtalt med behandlende lege. Kontoret har ikke kapasitet til å ta pasienter utenom de som er på fastlegelistene våre. Kontakt HELFO via helsenorge for å bytte fastlege.

Sykmelding etter e-konsultasjon har midlertidig vært tillatt i forbindelse med Covid-19 – pandemien. Stortinget har nå vedtatt en endring i folketrygdloven som innebærer at vi fortsatt kan sykmelde etter e-konsultasjon med noen begrensninger. Ny lov trer i kraft 1. juli 2023. 

Hovedregelen vil fortsatt være at en legeerklæring først kan utstedes etter en fysisk undersøkelse av pasienten. Det nye unntaket er at legen også kan utstede legeerklæring etter e-konsultasjon uten etterfølgende fysisk undersøkelse hvis alle de følgende vilkårene er oppfylt:

  1. Pasienten er kjent for legen,
  2. Pasientens diagnose er kjent for legen,
  3. Legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og
  4. Legen anser at det er faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

Med den nye loven blir det også tillatt å sykmelde en pasient etter e-konsultasjon hvis fysisk konsultasjon ikke er mulig og man raskt følger opp med en fysisk konsultasjon. Det blir også tillatt å sykmelde etter e-konsultasjon ved allmennfarlig smittsom sykdom.

Helsenorge tjenester

Her er en liten guide til hvilke tjenester du skal bruke på Helsenorge for de forskjellige tjenestene.

Bestill time
Bruk «Bestill time» i menyen over for å bestille ordinær legetime.

Forny resept
Bruk «Forny resept» i menyen over og resepten vil normalt være klar i løpet av 1-3 virkedager.

Kontakt legekontoret
Administrative spørsmål eller forespørsler til helsesekretærer.

Start e-konsultasjon
Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime.
NB! E-konsultasjon og telefonkonsultasjoner vil for det meste besvares utenfor legesenterets åpningstid, og kveldstakst vil benyttes. Kveldstakst er for tiden 324 kr. Ved bestilling av E-konsultasjon aksepteres dette. Når det er travelt, kan det ta opptil en uke før meldingen blir lest.

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensavaksine blir tilgjengelig i oktober.

Nyheter fra FHI