Aman Jassal Rai

Lege

Spesialist i allmennmedisin

ALIS veileder

 

Bjørn Olav Flaaten

Lege

Spesialist i allmennmedisin

LIS veileder

Ingrid Ilene Sandboe

Lege

Allmennlege i spesialisering

Maja Husa Jakobsen

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Lege for Døve

Peder Thoen

Lege

Allmennlege i spesialisering
Spesialist i ortopedi
Ph.d.

Blerta Kelmendi

Helsesekretær

Shanmugavathanaa Tharsan

Helsesekretær

Robiya Younus

Medisinsk sekretær